Centrum voor Fysiotherapie • Manuele Therapie • Handtherapie

We ontwikkelen een behandelprotocol voor revalidatie na ziekenhuisopname en longproblemen.

Dit is er op gericht dat uw longcapaciteit en lichamelijke conditie zich zo optimaal mogelijk herstelt.