Centrum voor Fysiotherapie • Manuele Therapie • Handtherapie

In de persconferentie van 23 maart 2020, zijn er nieuwe maatregelen getroffen om de kwetsbare groep te beschermen tegen Corona.

Dit betekent voor onze praktijk dat wij zoveel mogelijk fysio op afstand aanbieden middels telefonisch consult.

Als dit niet mogelijk is volgen wij het stappenplan dat is opgesteld door onze beroepsgroep. Hieruit kan blijken dat er toch behandeling op de praktijk nodig is.Het gaat dan om, alleen medisch noodzakelijke behandelingen.

Als uw therapeut besluit dat u op de praktijk behandeld gaat worden zullen hiervoor wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Waar mogelijk 1,5 meter afstand, de therapeut draagt een mondkapje en handschoenen. Bij voorkeur komt u alleen naar de afspraak en draagt u ook een mondkapje.

Als u zich aanmeldt voor een nieuwe klacht, zal een van onze fysiotherapeuten u terug bellen en via het stappenplan bepalen of zorg op de praktijk geïndiceerd is of dat het mogelijk via een telefonisch consult gedaan kan worden.

Wij hopen op deze manier de medisch noodzakelijk zorg door te kunnen laten gaan.