Centrum voor Fysiotherapie • Manuele Therapie • Handtherapie

In verband met de ziekte van Els is Nicolette Rijnbende ons team  komen versterken.

Wij wensen Els beterschap.