Centrum voor Fysiotherapie • Manuele Therapie • Handtherapie

Prijslijst

Prijslijst per 1 januari 2018
Deze prijslijst is alleen van toepassing voor behandelingen als u geen aanvullende verzekering hebt.

Zitting fysiotherapie € 32,95
Zitting manuele therapie € 45,10
Zitting oedeemtherapie € 45,62
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 45,75
Telefonisch consult € 13,50
Intake en onderzoek na screening € 32,95
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,60
Zitting fysiotherapie € 32,95
Zitting manuele therapie € 45,10
Zitting oedeemtherapie € 45,62
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 45,75
Telefonisch consult € 13,50
Intake en onderzoek na screening € 32,95
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,60
Intake, onderzoek en screening € 45,60
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek(inclusief rapportage verwijzer) €58,78
Toeslag voor uitbehandeling € 14,18
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 2 € 32,95
Niet nagekomen afspraak manuele therapie,2 € 45,10
Niet nagekomen afspraak lange zitting 2 € 45,75
Verstrekte verband- en hulpmiddelen: afhankelijk van materiaal uw therapeut zal u informeren
Rapporten (letselschade e.d.) € 80,90
Materiaalkosten spalk € 30,00