Centrum voor Fysiotherapie • Manuele Therapie • Handtherapie

Praktische informatie

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie.

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Voor een behandeling aan huis hebt u wel een verwijzing van een arts nodig.

Voor een behandeling van een klacht met een zogenaamde chronische indicatie hebt u ook een verwijzing van een arts nodig.

Screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan voeren we allereerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u bijvoorbeeld doorsturen naar uw huisarts.

Registratie en klachtenregeling

CKR- en BIG-geregistreerd
Onze praktijk voldoet aan alle wettelijke (kwaliteit)regels. Wij zijn ingeschreven in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg) en het CKR (centraal kwaliteitsregister) van onze beroepsgroep (KNGF). Wij voldoen aan de laatste bij- en nascholing eisen.

Klachtenregeling van het KNGF

Wij doen onze uiterste best om ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Heeft u een klacht? Dan horen wij dat graag van u. Onze praktijk maakt gebruik van de klachtenregeling van onze beroepsgroep het KNGF. meer informatie:  www.fysiotherapie.nl

Klachtencommissie van het KNGF

Verenigingstuchtrecht van het KNGF

Verenigingstuchtrecht van het KNGF

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00
(u wordt doorverbonden)
Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00
(u wordt doorverbonden)
Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Tel. 038 – 428 9411
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
Tel. 030 – 266 16 61

Vergoeding en tarieven

Wij hebben met alle ziektekostenverzekeringen een contract.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
De behandelingen fysiotherapie worden – met uitzondering van de chronische indicaties – vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering is het maximum aantal behandelingen gelimiteerd. Heeft u vragen over uw aanvullende pakket en uw fysiotherapeutische vergoeding? Stelt u deze dan gerust. Goed om te weten: behandelingen vanuit de aanvullende verzekering worden niet meegerekend in uw eigen risico. Heeft u onvoldoende vergoeding fysiotherapie in uw pakket?

Basisverzekering
Heeft u een chronische indicatie die is vastgelegd door de ziektekostenverzekering? Na de eerste 20 behandelingen worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. De eerst 20 behandelingen moet u zelf betalen of worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen in de basisverzekering direct bij de ziektekostenverzekering ingediend. Deze kosten worden meegerekend in uw eigen bijdrage (in 2018: 385 euro). Afhankelijk van de medische consumptie (medicijnen/zorg) kan het voorkomen dat u een post ‘fysiotherapie’ tegenkomt in uw ‘Eigen bijdrage-overzicht’.

CQ Index

kwaliteitsmeting
Fysiotherapie Onder Handen hecht veel waarde aan de tevredenheid van de patiënten die onze praktijk bezoeken.

Wij zijn aangesloten bij een extern onderzoeksbureau (Qualify) die steeksproefsgewijs klantervaringen meet door middel van de CQ index (Customer Quality Index). Deze organisatie stuurt regelmatig vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en op vrijwillige basis willen deelnemen aan dit onderzoek. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt en deelname is niet verplicht.

Uw therapeut zal u tijdens de behandelsessie vragen of u bereid bent aan deze kwaliteitsmeting mee te doen. Het invullen van de vragenlijst die u per mail wordt toegezonden zal ca. 10 minuten in beslag nemen.

Prijslijst

Prijslijst per 1 januari 2024
Deze prijslijst is alleen van toepassing voor behandelingen als u geen aanvullende verzekering hebt.

Wij hebben met alle verzekeringen een contract. 

Zitting fysiotherapie € 45,15
Zitting manuele therapie € 59,50
Zitting oedeemtherapie € 56,65
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 71,00
Telefonisch consult € 22.60
Sreening intake en onderzoek € 64,60
Intake en onderzoek na verwijzing € 59,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek(inclusief rapportage verwijzer) € 110,00
Toeslag voor uitbehandeling € 21,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 45,15
Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 59,50
Niet nagekomen afspraak lange zitting € 71,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen: afhankelijk van materiaal uw therapeut zal u informeren
Rapporten (letselschade e.d.) € 105,00
Materiaalkosten spalk afhankelijk grootte   max                     € 40,00