Centrum voor Fysiotherapie • Manuele Therapie • Handtherapie

Sinds 1 april zijn wij partner van Orthoparc, kliniek voor innovatieve orthopedie bij heup- of knieklachten.