Centrum voor Fysiotherapie • Manuele Therapie • Handtherapie

Blij met Nicolette

In verband met de ziekte van Els, zijn wij heel blij dat Nicolette ons team is komen versterken.

Wij wensen Els beterschap.